Wäsby Hereford

Avelsdjur och kött från våra naturvårdare

En av landets äldsta hereford besättningar.

 

 

Wäsby hereford startade 1968 och är idag en av landets äldsta herefordbesättningar. De första hondjuren (22 st) importerades ifrån Irland. Samtliga kvigor var fallna efter Irlands bästa tjurar. Den första importen följdes av ytterligare två importer. Wäsby hereford har under åren flitigt deltagit i de utställningar som ordnats i Sverige. Då vår avelsbesättning genom åren varit inriktad på bra exteriör har besättningen nått stora framgångar, speciellt på hondjurssidan. Best in Show på Mila och Elmia visar att en målinriktad satsning på god exteriör gett gott resultat. Sedan starten 1968 har normalt minst en tjur om året deltagit i individprövning. Med några få undantag har tjurarna hävdat sig mycket väl, med bra priser på avelsauktionerna som resultat.

Det viktigaste inom dikoproduktionen är en levande kalv och mycket kött varför vi eftersträvar lätta kalvningar och höga 200-dagarsvikter. Som tredje parameter kommer extriör. Vi har med enstaka undantagsfall köpt individprövade tjurar på malmen, Gismesta och Gunnarp. Nästa tjur kommer vi förhoppningsvis att köpa på Gunnarp.